mojito 7euro / virgin mojito 6.50euro

Inktvis ringen 8euro / chili sin carne nachos 8euro / coppa ham & manchego 12euro